Profesjonalne usługi księgowe

Profesjonalne usługi księgowe

Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą, musimy zmierzyć się z prowadzeniem księgowości, która wymaga od nas bardzo dużej wiedzy, doświadczenia jak również kompetencji. (więcej…)

Gdzie szukać bezpiecznych inwestycji?

Gdzie szukać bezpiecznych inwestycji?

W bieżących czasach dużo osób, które są w posiadaniu wolnych środków, zastanawia się nad pomnożeniem budżetu. Polecanym pomysłem są inwestycje, do których wliczają się w pierwszym rzędzie lokaty bankowe, gry na giełdzie oraz fundusze inwestycyjne. (więcej…)

Lokaty, obligacje czy fundusze inwestycyjne – jak oszczędzać na emeryturę?

Lokaty, obligacje czy fundusze inwestycyjne – jak oszczędzać na emeryturę?

Skoro natomiast mowa o obligacjach, nie możemy zlekceważyć tu też akcji, które także stanowią popularne inwestycje finansowe, które są instrumentami wartościowymi konfirmującymi udział w konkretnej spółce akcyjnej ze strony wskazanego akcjonariusza, i które typuje się ze względu na prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, możność tak zwanej dywidendy (która uprawnia do zysku owej spółki), a także sposobność pozyskiwania kolejnych akcji. To jednak nie koniec, ponieważ inwestowanie pieniędzy jest dziedziną bardzo szeroką i wejście weń potrzebuje od nas drobiazgowego jej zaznajomienia, wykraczającego poza nadmienione przed momentem metody, wobec czego poleca się przeznaczyć nań nieco dłuższą chwilę. (więcej…)

Czym polskie banki chcą przyciągnąć do siebie klientów?

Czym polskie banki chcą przyciągnąć do siebie klientów?

W obliczu tychże silnych stron i minusów należy więc rozpatrywać każdy ranking lokat drobiazgowo, aby stosunek tych pierwszych do drugich był dominujący, tym więcej że instytucje bankowe gwarantują aktualnie sporo możliwości dopasowania ofert do wszelkich naszych wymagań, w tym też tych największych. (więcej…)

Czy da się zarabiać na lokatach bankowych dzisiaj?

Czy da się zarabiać na lokatach bankowych dzisiaj?

Lokaty bankowe ocenia się jako zdecydowanie bezpieczną inwestycję swoich pieniędzy. Lokaty to zwyczajnie podpisanie umowy z bankiem na wybrany czas, na jaki powierzamy swoje dochody bankowi, który ma pozwolenie z nich w pełni korzystać. Lecz przekazane pieniądze w zamian za taką możliwość, otrzymują stosunkowo wysokie oprocentowanie, jakie powiększa kwotę, jaką dostaniemy podczas zakończenia umowy z danym bankiem. (więcej…)

« Następne