Obiektywizm w pracy

W obecnych czasach coraz większą rolę odgrywa ochrona pracowników. Wcześniej, pracodawca mógł niestety pozwolić sobie na dużo więcej. Dzisiaj z kolei sądy są niezwykle wrażliwe w kwestii mobbingu i nadmiernego wykorzystywania zatrudnionych. Dlatego też metoda rozliczania pracowników z ich pracy i jakości musi być przejrzysta, jasna i obiektywna.

pracownikPowinna być zrozumiana nie tylko przez samego pracodawcę, który wystawia okresowe oceny, ale także przez samego zainteresowanego, który w każdej chwili ma do nich prawo wglądu. Jednym ze sposobów porównywania jakości świadczonej pracy przez pracowników jest system ocen pracowniczych, który musi opierać się na wcześniej wyjaśnionych i omówionych regułach. Pracownik musi być świadom tego, czego się od niego wymaga. Niezbędne jest także wcześniejsze przedstawienie mu przypisanych mu zadań i obowiązujących go zasad. Od tak odpowiednio wykwalifikowanego i przygotowanego do pełnienia swojej funkcji pracownika, możemy wymagać by pełnił swoją rolę z jak największym oddaniem i zaangażowaniem. Pracodawca zobowiązany jest zachować obiektywizm wobec wszystkich. Zakazane jest wyróżnianie któregokolwiek z pracowników. Od takiego zachowania nie ma wyjątków. System oceniania musi być oparty na czystej ocenie świadczonej pracy i ewentualnych zaniedbań pracownika świadczących o jego własnym niedbalstwie.

Drugą kwestią jest to, że system płac musi być szczegółowo przedstawiony pracownikowi. Proponowane przez zatrudniających systemy wynagradzania (zobacz też: anacco.pl/systemy-wynagradzania) powinny być adekwatne do wykształcenia pracownika, zajmowanego przez niego stanowiska, godzin pracy, a także zakresu obowiązków. Powinien od dokładnie wiedzieć za co jest opłacany. Jeżeli w pracy istnieją widełki na tym stanowisku powinny być one jawne i możliwe do wglądu. Pracownik ma prawo także wiedzieć czy ma możliwość awansu, a jeżeli tak, to z czym się to wiąże. Niemniej należy podkreślić, że zależność ta występuje pomiędzy pracodawcą, a konkretnym pracownikiem. Pracownik nie powinien dzielić się się tą wiedzą z innymi. Panuje tutaj zasada poufności danych.

Jak widać obecnie pracodawca jest chroniony przez prawo w szczególny sposób. Jeżeli zauważymy ciężkie nieprawidłowości i czujemy się pokrzywdzeni sprawę możemy skierować do sądu. Pracodawca więc zobowiązany jest do zachowania obiektywności i jasnego sposobu prowadzenia systemu ocen czy też wynagradzania, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i konfliktów.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)