Jak działają lokaty ze zmiennym oprocentowaniem?

Na rynku produktów bankowych wyróżniamy lokaty o stałym oprocentowaniu i lokaty o oprocentowaniu zmiennym. Pierwszy rodzaj depozytu jest polecany osobom, które stronią od ryzykownych inwestycji i nie mają rozległej wiedzy na temat rynku finansowego. Klient dokładanie wie, jaki zysk przyniesie konkretna lokata bankowa i w jakim czasie. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu nie gwarantują dokładnych zysków. Ich poziom oprocentowania może ulec zmianie, pod wpływem wielu czynników, głównie w wyniku obniżenia bądź podwyższenia stóp procentowych NBP.lokaty

Na szczególną uwagę zasługują lokaty o zmiennym oprocentowaniu i krótkim terminie depozytu. Lokaty krótkoterminowe są zakładane na krótki czas, na przykład na pół roku. Wśród klientów banków dominuje przekonanie, że lokaty o stałym oprocentowaniu są lepszym wyborem. Nie zawsze jednak takie myślenie jest słuszne. Banki w bardzo różny sposób opisują zasady zmian poziomu oprocentowania swoich depozytów. Na ich wysokość wpływa mają stopy procentowe banku centralnego, ale także wskaźnik WIBID i inne wskaźniki makroekonomiczne, w tym inflacja. Każdy bank podaje dokładne informacje, które czynniki wpływają na oprocentowanie proponowanych depozytów, w swoim regulaminie. Zapoznanie się dokładnie z czynnikami, które bank uwzględnia w wyliczaniu stopy procentowanej lokat, pomoże nam przewidzieć, czy lokata w najbliższym czasie odnotuje wzrost, czy spadek wartości oprocentowania. Istnieje możliwość, że wybrana lokata ze zmiennym oprocentowaniem będzie przez cały czas zachowywała się jak lokata o stałym oprocentowaniu, a zatem nie nastąpi żadna zmiana w wysokości naliczanych odsetek.

Dla klientów, którzy nie mają wiedzy w zakresie finansów, zasady zmian oprocentowania lokat mogą być niezrozumiałe. Warto wówczas poradzić się specjalisty z zakresu bankowości lub skontaktować z prawnikiem. Bank przewiduje na przykład zmianę oprocentowania, jeśli nastąpi wzrost lub spadek co najmniej dwóch wskaźników. Inne banki mogą wprowadzić własne, odrębne zasady naliczania odsetek i uzależnić zmianę oprocentowania na przykład wyłącznie od stawek oprocentowania banku centralnego, bądź od ogólnych tendencji na rynku finansów. Banki mogą wprowadzić ustalenie, że oprocentowanie lokat zostanie zmienione, jeśli modyfikacji ulegnie poziom rentowności bonów skarbowych lub poziom rezerw obowiązkowych, albo też wysokość składki płaconej przez bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Praktyka wykazuje, że powyżej wymienione parametry bardzo rzadko ulegają zmianie. Jednak pomimo tego, wybór lokaty ze zmiennym oprocentowaniem wydaje się ryzykowny, to w warunkach korzystnej sytuacji międzybankowej i wzroście stóp procentowych NBP, takie depozyty mogą być bardzo opłacalne.

Klienci banków częściej wybierają lokaty o stałym oprocentowaniu. Lokaty o zmiennym oprocentowaniu z uwagi na większe ryzyko takiego depozytu, są rzadziej wybierane i jest ich na rynku znacznie mniej. Jednak warto prześledzić aktualny ranking najlepszych lokat bankowych, bo może się okazać, że znajdziemy propozycję depozytu bankowego o zmiennym oprocentowaniu, który spełni nasze oczekiwania i przyniesie upragnione zyski.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)