certyfikat iso

Prowadząc działalność usługową lub przemysłową, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania określonych norm prawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich standardów ekologicznych. Międzynarodowa Organizacja Normalizacji wprowadziła certyfikat iso będący uniwersalnym znakiem jakości obowiązującym na całym świecie. W Polsce do wydawania certyfikatu upoważnione jest Polskie Centrum Akredytacji. Zasady ISO, aktualizowane w 2009 roku, są jedynymi, prawomocnymi normami jakości. Firmy i produkty oznaczone tym certyfikatem zyskują zaufanie klientów i partnerów biznesowych na całym świecie.

Do najbardziej popularnych certyfikatów na świecie należy iso 9001. Firma przed otrzymaniem tego certyfikatu musi spełnić szereg wymogów uwzględnionych w 8 zasadach jakości. Zorientowanie się na klienta, analiza potrzeb i wymagań klientów. Następnym wymogiem jest przywództwo: wykształcenie i zdolności organizacyjne kadry kierowniczej. Kolejnym jest kapitał ludzki: zaangażowanie i wykwalifikowanie kadry pracowniczej. Następnie nacisk położony jest na realizację zleceń i procesów. Wymóg ten określa efektywność i potencjał firmy. Następnie oceniony zostaje system zarządzania powiązanymi ze sobą procesami i zarządzanie jakością.

Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie procesów jest kolejnym wymogiem, który firma musi spełnić. Ścisłej ocenie zostaje poddane podejście do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Musi być oparte na analizie i syntezie danych. Ostatnim punktem oceny jest tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami i kontrahentami. Głównymi czynnikami są korzystne umowy dla obu stron oraz wzajemny szacunek. Popularność certyfikatu jest ogromna. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna podaje, że do 2005 roku wydano ponad 700 tysięcy certyfikatów jakości w 161 krajach.

letter-575754_640

Kolejnym popularnym standardem jest iso 14001 stosowany w zarządzaniu środowiskowym. Norma pozwala budować System Zarządzania Środowiskowego oparty o procesowe podejście. Najważniejszym elementem jest priorytet ciągłego doskonalenia działań firmy. Podstawowym kryterium jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Po rejestracji i wyszczególnieniu aspektów znaczących dla działalności firmy, tworzy się cele i programy środowiskowe. Doskonalenie oparte jest na cyklu Deminga. Zaplanować z wyprzedzeniem lepszy sposób działania. Przeprowadzić pilotażowe wdrożenie w kontrolowanych warunkach.

Przeanalizować rezultaty i wyprowadzić wnioski. Podjąć odpowiednie działanie, a pozytywny eksperyment wprowadzić jako normę, standard firmy. Korzyścią tego standardu jest optymalizacja surowców, redukcja odpadów i ścieków, promocja świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz lepszy wizerunek firmy dzięki niewielkim nakładom finansowym. Największe zainteresowanie normą przejawiają restauracje, obiekty hotelarskie i przewoźnicy. W Polsce nie ma przedsiębiorstw z branży turystycznej wyróżnionych tym certyfikatem.Warto rozważyć połączenie systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania jakością.

 

źródło: http://www.certios.pl/wdrozenia-iso

 

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 7.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)