Firma jako instytucja działająca w oparciu o przepisy prawa podlega konieczności spełniania wielu obowiązków. Liczne zapisy ustawowe nakładają na przedsiębiorstwa między innymi obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP dla każdego nowo zatrudnianego pracownika. Jest to konieczność na pierwszy rzut oka uciążliwa, stwarzająca komplikacje dla pracodawcy. Jednakże przy bliższym przyjrzeniu się tej kwestii całkowicie zmienia się pogląd na […]

Nie trzeba uważnie śledzić wszystkich ruchów na krajowych rynkach nieruchomości, by stwierdzić, że w ostatnim czasie panuje na nich naprawdę spore ożywienie. W największej mierze wynika ono z całą pewnością ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa – coraz więcej naszych rodaków może bowiem pozwolić sobie na zakup własnego lokum.

certyfikat iso

Prowadząc działalność usługową lub przemysłową, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania określonych norm prawnych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednich standardów ekologicznych. Międzynarodowa Organizacja Normalizacji wprowadziła certyfikat iso będący uniwersalnym znakiem jakości obowiązującym na całym świecie. W Polsce do wydawania certyfikatu upoważnione jest Polskie Centrum Akredytacji. Zasady ISO, aktualizowane w 2009 roku, są jedynymi, prawomocnymi normami […]

Układami logicznymi nazywamy układy przekształcające sygnały dwu-stanowe. Wszystkie układy cyfrowe mogą być zbudowane z czterech podstawowych elementów logicznych: sumy logicznej, iloczynu logicznego, negatora, przerzutnika dwustabilnego. Sumę, iloczyn i negator nazywamy funktorami. Służą one do wykonywania operacji logicznych na sygnałach dwuwartościowych. Natomiast przerzutnik dwustabilny jest elementem pamięciowym. Stan wyjść przerzutnika dwustabilnego jest zależny od historii jego […]

Ceramika budowlana

Wyroby ceramiczne są doskonałym materiałem budowlanym. Ich głównym składnikiem jest konglomerat wypalanych mieszanek, z przewagą gliny. A zatem ceramika budowlana jest materiałem ekologicznym, przyjaznym środowisku. W zależności od temperatury wypalania rozróżnia się ceramikę o czerepach porowatych oraz spieczonych. Wyższa temperatura daje porowatość poniżej 5%, a zatem na ogół przeznacza się takie wyroby do wykończeni i […]

Firma sprzątająca

Utrzymanie porządku w otaczającej nas przestrzeni sprawia, że czujemy się mniej zestresowani i spokojniejsi. Brud i nieporządek sprawiają bowiem, że to na nich ogniskuje się nasza uwaga, a tym samym zajmowanie się innymi czynnościami jest dużo trudniejsze i nie tak efektywne.

Nauka angielskiego dla każdego

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że znajomość języka angielskiego jest obecnie umiejętnością niezwykle potrzebną i przydatną w życiu. Coraz więcej podróżujemy a dzięki jego znajomości można porozumieć się z większością ludzi na świecie, język angielski jest również niezbędny w pracy zawodowej wielu osób. Dlatego też, jego nauczanie warto rozpocząć jak najszybciej.

2015 Moje Szczęśliwe Życie :) Wszystkie prawa zastrzeżone ©